Zakelijk_oud

Voor bedrijven, instellingen en onderwijs

Waarom CoVita?

Is uw medewerker langdurig ziek? Dan is het in uw belang een bijdrage te leveren aan het genezingsproces. Door de persoonlijke aanpak wordt de kans op activering en snelle genezing vergroot en de ziekteverzuimperiode verkort. Gun uw medewerker de steun in de rug en u kunt alleen profiteren!

Wat kost een zieke medewerker?

Zodra een medewerker uitvalt kan dat behoorlijk wat kosten voor uw organisatie. Uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 35.000,- (cijfer CPB) kunnen de verzuimkosten € 402 per dag bedragen. Dit zijn o.a. productieverlies, administratieve kosten, verwerking verzuimmelding, (eventueel) kosten arbodienst, kosten begeleiding van leidinggevenden en de loondoorbetaling.
(bron Elsenaarabc)

Waarom CoVita?
  • Individuele ondersteuning bij preventie en begeleiding van ziekteverzuim
  • Direct professionele hulp om de kans op snelle genezing te verhogen
  • Uw medewerker zit langdurig thuis en boekt geen vooruitgang
  • Om isolement te voorkomen ook als uw medewerker er alleen voorstaat
  • Voorkomen van terugval van uw medewerker tijdens het re-integratieproces

Zakelijk